Quyền riêng tư

Sử dụng web của chúng tôi là khách hàng đồng ý với các điều khoản sau:
• chúng tôi không cho phép tài liệu khiêu dâm.
• chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không hoàn lại. Lý do chấm dứt bao gồm:
1. Lạm dụng hosting hoặc cố tình phá hoại máy chủ
2. Các hoạt động bất hợp pháp bao gồm gian lận, mailbombing, tấn công từ chối dịch vụ DDOS.
3. Dịch vụ cờ bạc hoặc tài liệu khiêu dâm.
4. Các dịch vụ để chiếm dụng hoặc vi phạm các bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba.
5. Ngoài ra, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn nếu bất cứ lúc nào khi trang web của bạn có nội dung khiêu dâm hoặc ảnh khoả thân, nội dung khiêu dâm người lớn, khiêu dâm trẻ em.
Hiệp định này là một thỏa thuận giữa chúng tôi và khách hàng sử dụng web của chúng tôi.