Nạp Thẻ tự động

Nạp sai Quá 3 lần sẽ bị khoá tk vĩnh viễn
ae nhớ nạp đúng nhé
( nếu nạp thẻ lỗi ae chờ ít phút rồi nạp lại nhé)

Nạp thẻ cào trực tuyến

Loại thẻ
Mã thẻ
Seri
Mệnh Giá