Nạp Thẻ tự động

Nạp sai Quá 3 lần sẽ bị khoá tk vĩnh viễn
ae nhớ nạp đúng nhé

Nếu hệ thống báo chờ,bảo trì, lỗi nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách thêm x hoặc y phía cuối seri thẻ cào

(vd= 10003621238439x)

( nếu nạp thẻ lỗi ae chờ ít phút rồi nạp lại nhé)

Nạp thẻ cào trực tuyến

Loại thẻ
Mã thẻ
Seri
Mệnh Giá