kênh 4k4 Sub Đã Bật kiếm tiền 4B 2017

kênh 4k4 Sub BKT 4B 2017
✅ Chủ đề: Content Game
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ Đề xuất 28 ngày: 50%
✅ LK Ga 2018. Nảy tiền từ đó đến nay.
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

CHI TIẾT TÀI KHOẢN