kênh 2k1 Sub Đã Bật kiếm tiền 4B 2012

kênh 2k1 Sub BKT 4B 2012
✅ Chủ đề: Content Game
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ LK GA 2017. không kèm ga
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Cam kết chưa reup, chưa chuyển chủ đề.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

CHI TIẾT TÀI KHOẢN