5,600,000 VNĐ
✅ Chủ đề: Content Ẩm Thực
✅ Đề xuất 28 ngày: 10%
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ LK Ga 2017. Ko kèm GA
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 7k2 Sub BKT 4B 2017

8,500,000 VNĐ
✅ Chủ đề: Content đời sống (Views Cực Đều)
✅ Kênh bị 1 gậy bản quyền đến 24/12 hết hạn, còn lại mọi tính năng đều xanh sạch.
✅ LK GA 2019.
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Bảo hành Back kênh trọn đời.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình

kênh 17k4 Sub BKT 4B 2016

2,000,000 VNĐ
✅ Chủ đề: GIẢI TRÍ
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ Đề xuất 28 ngày: 38%
✅ LK GA 2019.
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Cam kết chưa reup, chưa chuyển chủ đề, bảo hành back kênh trọn đời.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 2k Sub BKT 4B

1,500,000 VNĐ
✅ Chủ đề: Content Bẫy chim
✅ Đề xuất 28 ngày: 53%
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ LK GA 2019. Ko kèm GA
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Bảo hành Back kênh trọn đời.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 1k4 Sub BKT 4B 2017

6,000,000 VNĐ
✅ Chủ đề: Content Ẩm thực việt nam
✅ Đề xuất 28 ngày: 55%
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ LK GA 2019. Ko kèm GA
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Bảo hành Back kênh trọn đời.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 7k1 Sub BKT 4B 2018

3,400,000 VNĐ
✅ Chủ đề: Content Game
✅ Đề xuất 28 ngày: 15%
✅ Kênh xanh sạch đẹp, cam kết chưa reup, chưa chuyển chủ đề.
✅ LK GA 2019. Ko kèm GA
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Bảo hành Back kênh trọn đời.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 4k9 Sub BKT 4B 2017

2,500,000 VNĐ
kênh 4k4 Sub BKT 4B 2017
✅ Chủ đề: Content Game
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ Đề xuất 28 ngày: 50%
✅ LK Ga 2018. Nảy tiền từ đó đến nay.
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 4k4 Sub Đã Bật kiếm tiền 4B 2017

1,600,000 VNĐ
kênh 2k1 Sub BKT 4B 2012
✅ Chủ đề: Content Game
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ LK GA 2017. không kèm ga
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Cam kết chưa reup, chưa chuyển chủ đề.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 2k1 Sub Đã Bật kiếm tiền 4B 2012

1,500,000 VNĐ
kênh 1k4 Sub BKT 4B 2010
✅ Chủ đề: Âm nhạc
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ LK Ga 2016.
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình:

kênh 1k4 Sub Đã Bật kiếm tiền 4B 2010

12,000,000 VNĐ
kênh 28k Sub BKT 4B 2018💰
✅ Chủ đề: Content Game
✅ Kênh xanh sạch đẹp
✅ Views chủ yếu từ: Việt Nam
✅ Cam kết chưa reup, chưa chuyển chủ đề.
✅ Đã bật kiếm tiền 4B.
Mọi thông tin như hình

kênh 28k Sub Đã Bật kiếm tiền 4B 2018