Chuyển khoản ví điện tử

LƯU Ý:  Sau khi tạo lệnh xong bạn hãy lập tức chuyển tiền vào ví của admin và  chụp ảnh gưi Qua fanpage hotline hoặc gmail để ad duyệt cho bạn. Sau 1h bạn không chuyển tiền Qua ví admin thì sẽ bị huỷ giao dịch 

nạp tiền từ TSR bạn sẽ được + thêm 20% số tiền

  •  50.000 đ (tsr)    =  60.000 đ vào tài khoản shop)
  • 300.000 đ (tsr)   =  360.000 đ vào tài khoản shop)
  •  500.000 đ (tsr)  =  600.000 đ vào tài khoản shop)

 

Cộng Tiền